Odborná konference 9. ročník – Spiritualita v biorafické péči