Aktuální nabídka vzdělávání

Vzdělávací cyklus

Biografie seniora a plány péče (3 x 2 dny)

 
BIO I.: 9. – 10. 3. 2020 PRAHA – Palata
BIO II.: 15. – 16. 4. 2020 PRAHA – Palata Zúčastnit se
BIO III.: 5. – 6. 5. 2020 PRAHA – PalataBIO I.: 6. – 7. 4. 2020 OSTRAVA – Slunečnice
BIO II.: 11. – 12. 5. 2020 OSTRAVA – Slunečnice Zúčastnit se
BIO III.: 10. – 11. 6. 2020 OSTRAVA – SlunečniceCílem vzdělávání je naučit tým týmové spolupráci při tvorbě plánů péče na základě znalosti životního příběhu seniora.
Součástí vzdělávání je také:

  • práce s rodokmenem seniora, kde umí pečující diagnostikovat riziko sociální izolace seniora a vytvořit adekvátní plán péče,
  • rychlé skóre – diagnostika stavu regrese seniora v oblasti orientace časem, místem, osobou a situací a vytvoření adekvátního plánu péče,
  • v rámci prevence syndromu vyhoření učíme tým pracovat s výpočtem osobní zátěže pečujících.

Každý pečující a každý člen týmu ovládá techniky práce s biografií seniora na základě deseti etických zásad, které jsou součástí etického kodexu organizace.


V dubnu 2020 vyjíždíme jako skupina do Rakouska na odborný veletrh služeb a kompenzačních pomůcek pro seniory a osoby se zvláštními potřebami INTEGRA 2020.

www.integra.at


AKTIVIZAČNÍ PRACOVNÍK (2 dny)

19. – 20. 5. 2020
Praha
Zúčastnit se

19. – 20. 5. 2020 otevíráme v Praze 2 dny vzdělávání cíleně zaměřené pro práci aktivizačních pracovníků. Základem je opět práce s životním příběhem seniora a tvorba aktivizačních plánů péče. Aktivizační pracovník bude umět rozlišit kvantitativní a kvalitativní formu aktivizace a tím i určit na základě rychlého skóre adekvátní formu aktivizace pro seniora – aktivizační, reaktivizační a stimulační formu aktivizace pro skupinu či jednotlivce.


Termíny na podzim 2020


SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK (2 dny)

 
Podzim 2020 Praha Zúčastnit se

Na podzim 2020 otevíráme v Praze 2 dny vzdělávání cíleně zaměřené pro sociální pracovníky. Základem je opět práce s životním příběhem seniora a práce s rodinou seniora.


Management 1

V listopadu 9.-11.11.2020 máme připravené vzdělávání pro manažery, kteří se budou chtít naučit proces implementace koncepce biografické péče o seniory do své praxe, kteří mají zájem pochopit základy filosofie biografické péče, kterou mohou vložit do vize své instituce.

Naučí se vyhodnocovat kvalitu biografické péče – kde se nachází kvalita služeb a jakou péči organizace poskytuje, zda nebezpečnou, bezpečnou, přiměřenou či optimální.


Vzdělávací cyklus 3 x 2 dny s tématem Biografie seniora a plány péče se termíny připravují.


Rok 2019 – Již proběhlo

Vzdělávací cyklus

Biografická koncepce péče (3 x 2 dny)

 
22. – 23. 1. 2019 PRAHA – Palata
26. – 27. 2. 2019 PRAHA – Palata Zúčastnit se
19. – 20. 3. 2019 PRAHA – Palata5. – 6. 2. 2019 OSTRAVA – Slunečnice
5. – 6. 3. 2019 OSTRAVA – Slunečnice Zúčastnit se
1. – 2. 4. 2019 OSTRAVA – Slunečnice 
11. – 12. 9. 2019 PRAHA – Palata
7. – 8. 10. 2019 PRAHA – Palata Zúčastnit se
4. – 5. 11. 2019 PRAHA – Palata23. – 24. 9. 2019 OSTRAVA – Slunečnice
29. – 30. 10. 2019 OSTRAVA – Slunečnice Zúčastnit se
28. – 29. 11. 2019 OSTRAVA – Slunečnice

Cyklus vzdělávání se zaměřením na životní příběh seniora a jeho využití v plánování péče. Tvorba dokumentačního systému s propojením sociálních a zdravotnických služeb


AKTIVIZAČNÍ PRACOVNÍK a biografie (2 dny)

 
22. – 23. 5. 2019 Praha Zúčastnit se

Aktivizace na zakázku podle stadia regrese a biografie seniora. Psychická rehabilitace a re-aktivizace s dokumentačním propojením.


SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK a biografie (2 dny)

 
Podzim 2019 Praha Zúčastnit se

Primární sociální šetření s podkladovým materiálem biografie a aktivity denního života jsou podkladovým materiálem pro adaptační období, kdy se instituce adaptuje na potřeby seniora a jeho rodiny.

Všechny vzdělávací akce jsou akreditovány MPSV


AKTIVIZAČNÍ PRACOVNÍK a biografie (2 dny)

Aktivizace na zakázku podle stadia regrese a biografie seniora. Psychická rehabilitace a re-aktivizace s dokumentačním propojením.


Rok 2018 – Již proběhlo

Vzdělávací cyklus

Biografická koncepce péče (3 x 2 dny)

 
11. – 12. 9. 2018 PRAHA – Palata
8. – 9. 10. 2018 PRAHA – Palata Zúčastnit se
7. – 8. 11. 2018 PRAHA – Palata24. – 25. 9. 2018 OSTRAVA – Slunečnice
30. – 31. 10. 2018 OSTRAVA – Slunečnice Zúčastnit se
15. – 16. 11. 2018 OSTRAVA – SlunečnicePodzim 2018 BRNO – Místo konání: NCONZO Zúčastnit se

Cyklus vzdělávání se zaměřením na životní příběh seniora a jeho využití v plánování péče. Tvorba dokumentačního systému s propojením sociálních a zdravotnických služeb


AKTIVIZAČNÍ PRACOVNÍK a biografie (2 dny)

 
Jaro 2019 Praha Zúčastnit se
Jaro 2019 Ostrava Zúčastnit se

Aktivizace na zakázku podle stadia regrese a biografie seniora. Psychická rehabilitace a re-aktivizace s dokumentačním propojením.


SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK a biografie (2 dny)

 
5. – 6. 11. 2018 Praha Zúčastnit se
Jaro 2019 Ostrava Zúčastnit se

Primární sociální šetření s podkladovým materiálem biografie a aktivity denního života jsou podkladovým materiálem pro adaptační období, kdy se instituce adaptuje na potřeby seniora a jeho rodiny.

Všechny vzdělávací akce jsou akreditovány MPSVRok 2017 – Již proběhlo

Vzdělávací cyklus

Práce s biografií klienta (3 x 2 dny)

 
BIO I. 16. – 17. 1. 2017 PRAHA – Palata Zúčastnit se
BIO II. 16. – 17. 2. 2017 PRAHA – Palata Zúčastnit se
BIO III. 16. – 17. 3. 2017 PRAHA – Palata Zúčastnit seBIO I. 10. – 11. 1. 2017 OSTRAVA – Slunečnice Zúčastnit se
BIO II. 09. – 10. 2. 2017 OSTRAVA – Slunečnice Zúčastnit se
BIO III. 09. – 10. 3.2017 OSTRAVA – Slunečnice Zúčastnit se

Cyklus vzdělávání se zaměřením na životní příběh seniora a jeho využití v plánování péče. Tvorba dokumentačního systému s propojením sociálních a zdravotnických služeb


Specializované kurzy

BIOGRAFIE a aktivizační pracovník (2 dny)

 
30. – 31. 1. 2017 Praha Zúčastnit se
Podzim 2017 Praha Zúčastnit se
6. – 7. 2. 2017 Ostrava Zúčastnit se
Podzim 2017 Ostrava Zúčastnit se

Aktivizace na zakázku podle stadia regrese a biografie seniora. Psychická rehabilitace a re-aktivizace s dokumentačním propojením.


BIOGRAFIE a sociální pracovník (2 dny)

 
27. – 28. 4. 2017 Praha Zúčastnit se
Podzim 2017 Praha Zúčastnit se
6. – 7. 3. 2017 Ostrava Zúčastnit se
Podzim 2017 Ostrava Zúčastnit se

Primární sociální šetření s podkladovým materiálem biografie a aktivity denního života jsou podkladovým materiálem pro adaptační období, kdy se instituce adaptuje na potřeby seniora a jeho rodiny.

[/vc_column]

Rok 2016 – Již proběhlo

Informační seminář

Psychobiografický model péče

 
12. 1. 2016 Praha Zúčastnit se
12. 2. 2016 Ostrava Zúčastnit se
15. 3. 2016 Liberec Zúčastnit se

Vzdělávací cyklus

Práce s biografií klienta (3 x 2 dny)

 
BIO I. 13. – 14. 1. 2016 Praha Zúčastnit se
BIO II. 23. – 24. 2. 2016 Praha Zúčastnit se
BIO III 22. – 23. 3. 2016 Praha Zúčastnit seBIO I. 26. – 27. 4. 2016 Praha Zúčastnit se
BIO II. 24. – 25. 5. 2016 Praha Zúčastnit se
BIO III 21. – 22. 6. 2016 Praha Zúčastnit seBIO I. 10. – 11. 3.2016 Ostrava Zúčastnit se
BIO II. 12. – 13. 4. 2016 Ostrava Zúčastnit se
BIO III. 10. – 11. 5.2016 Ostrava Zúčastnit seBIO I. 18. – 19. 4.2016 Liberec Zúčastnit se
BIO II. 19. – 20. 5. 2016 Liberec Zúčastnit se
BIO III. 16. – 17. 6.2016 Liberec Zúčastnit se

Specializované kurzy

BIOGRAFIE a aktivizační pracovník – ERGO – REHA (2 dny)

 
20. – 21. 1. 2016 Praha Zúčastnit se
2. – 3. 2. 2016 Ostrava Zúčastnit se
16. – 17. 5. 2016 Liberec Zúčastnit se
30. – 31. 5. 2016 Praha Zúčastnit se

BIOGRAFIE a sociální pracovník (2 dny)

 
26. – 27. 1. 2016 Praha Zúčastnit se
7. – 8. 6. 2016 Ostrava Zúčastnit se

BIOGRAFIE a domácí péče (2 dny)

 
27.-28.6.2016 Praha Zúčastnit se