Aktuální nabídka vzdělávání

ZÁKLADY PRÁCE S BIOGRAFIÍ A PLÁNY PÉČE

Anotace: Specifická forma Biografické péče o seniory® se symptomy demence. Součástí sběru dat je biografie seniora, která nám odpovídá na otázku „Kdo je náš senior?“ Základním úkolem biografické péče je pochopit seniora s celou jeho historií. Biografie a plánování péče (interní postupy) znamená umět správně nastavit individuální formulaci cílů v plánu péče, následně intervencí a výsledných kritérií, které jsou v souladu s biografií seniora. Základním cílem vzdělávání je humanizace nastavených metod poskytovaných služeb a péče o seniory. Náš společný cíl je humanizace péče o seniora.

 • 42 přednáškových hodin (3 x 2 dny). Cyklus je akreditován MPSV.
 • Obsah semináře: Biografický list a biografická kniha. Aktivity denního života a biografie, práce s rodokmenem seniora, skóre zátěže pečovatele, rychlé skóre fyzického stavu seniora a jeho orientace. Realitou orientovaná péče. Transfer biografických dat do plánů péče – biograficky individuální plán péče. Práce s rodokmenem seniora, mapování rizika sociální izolace seniora.
 • Seminář je určen: pro pracovníky v sociálních službách i sociální pracovníky poskytující péči seniorům a pro pracovníky poskytující péči seniorům v oblasti sociálně zdravotního pomezí.
 • Cena cyklu je 8.000 Kč na osobu.
BIO I.   11. – 12. září 2023 Praha  
BIO II.  17. – 18 října 2023
Praha Zúčastnit se
BIO III. 13. – 14. listopadu 2023 Praha  
BIO I.    září 2023 na dotaz Liberecký kraj – projekt  
BIO II.   říjen 2023 na dotaz
Liberecký kraj – projekt Zúčastnit se
BIO III.  listopad 2023 na dotaz Liberecký kraj – projekt  

 

BIOGRAFIE A AKTIVIZACE

Anotace: Součástí sběru dat je biografie klienta, která nám odpovídá na základní otázku „Kdo je náš klient?“ Základním úkolem péče je pochopit seniora s celou jeho historií. Plánování péče a aktivizace znamená umět správně nastavit individuální formulaci cílů, plánu intervencí a výsledných kritérií, které jsou v souladu s biografií klienta. Nastavení aktivizace pro skupiny i jednotlivce, kde je nutné znát stádium regrese a tím nastavit adekvátní formu aktivizace na základě znalosti životního příběhu seniora.

 • 14 přednáškových hodin (2 x 8 hodin). Akreditováno MPSV.
 • Obsahem semináře je kvalitativní forma aktivizace/kvantitativní forma aktivizace. Aktivizace na zakázku/ psychická a sociální re-aktivizace klienta (spirituální). Identifikace aktuálních přání a potřeb / Identifikace potencionálních přání a potřeb. Sestavení skupiny dle stadia regrese a plán aktivizace. Dokumentace pro aktivizaci. Exkurze Palata – práce s biografií klienta.
 • Seminář je určen pro pečovatele v přímé obslužné péči v zařízeních sociálních služeb, aktivizační pracovníky, ergoterapeuty a rehabilitační pracovníky.
 • Cena semináře je 3.000 Kč.     
26. – 27. června 2023 Praha Zúčastnit se

 

ZÁKLADY PRÁCE S BIOGRAFIÍ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY

Anotace: Specifická forma péče o seniory se symptomy demence – součástí sběru dat je biografie seniora, která nám odpovídá na základní otázku „Kdo je náš senior?“. Základním úkolem péče je pochopit seniora s celou jeho historií. Primární šetření (externí postupy) a plánování péče (interní postupy) znamená umět správně nastavit individuální formulaci cílů, plánu intervencí a výsledných kritérií, které jsou v souladu s biografií seniora. Základním cílem vzdělávání je humanizace nastavených metod poskytovaných služeb a péče o seniory.

 • 14 přednáškových hodin (2 x 8 hodin). Akreditováno MPSV.
 • Obsahem semináře je primární šetření (externí postupy), práce s biografií seniora. Práce s rodinou seniora. Identifikace aktuálních přání a potřeb / identifikace potencionálních přání a potřeb. Sestavení adaptačního plánu péče a dokumentace. Indikátory individualizované kvality péče. Práce s rodokmenem seniora, mapování rizika sociální izolace seniora.
 • Seminář je určen pro sociální pracovníky v zařízeních sociálních služeb, a také pro pracovníky poskytující péči seniorům v oblasti sociálně zdravotního pomezí.
 • Cena semináře je 3.000 Kč.
20. – 21. února 2023 Praha Zúčastnit se

 

KONCEPCE BIOGRAFICKÉ PÉČE O SENIORY® PRO MANAŽERY V SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽBÁCH – BIOMANAGEMENT I.

 • 20 přednáškových hodin.
 • Obsahem semináře je jak začít se změnou. Základní informace o koncepci Biografické péče o seniory®. Podkladový materiál pro tvorbu inovačního projektu na klíč pro danou instituci: Jak začít se změnou. Naučí se dovednosti, jak interně stanovit, měnit a kontrolovat kvalitu biografické péče. Zkušenosti z ostatních institucí, které již začaly pracovat podle koncepce biografické péče o seniory. Informace o certifikaci biografické péče ve Vaší organizaci.
 • Seminář je určen pro manažery sociálních a zdravotnických zařízení a jejich zástupce. Dále pro vedoucí sociální pracovníky a jejich zástupce, kteří se rozhodli pracovat podle koncepce biografické péče o seniory se zaměřením na životním příběh seniora.
 • Cena semináře je 3.000 Kč + DPH.   
 • Bude sloučeno M2
05. – 06. června 2023 Praha Zúčastnit se
12. – 13. června Ostrava Zúčastnit se

KONCEPCE BIOGRAFICKÉ PÉČE O SENIORY PRO MANAŽERY SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB – BIOMANAGEMENT II.

 • 20 přednáškových hodin.
 • Obsahem semináře je prezentace zkušeností ostatních institucí, sdílení dobré praxe – Jak jsme začali! Předložení prohlubujících informací o koncepci biografické péče o seniory. Materiál pro vývoj mapování kvality biografické péče o seniory. Projektové skupiny prezentují své zkušenosti z procesu zaváděných změn. Modulace interní kontroly kvality přímé péče. Možnost zařadit se mezi projektové domy Erwin Böhm Institutu a prezentovat své úspěchy na mezinárodní konferenci, která se koná každoročně v prosinci v Praze.
 • Seminář je určen pro manažery sociálních a zdravotnických zařízení a vedoucí sociální pracovníky, kteří se již účastnili v minulosti vzdělávání BIOMANAGEMENT I. se zaměřením na koncepci péče založenou na životním příběhu seniora.
 • Cena semináře je 3.000 Kč + DPH.   
 • Bude sloučen s M1
 • 1. Den rekapitulace M1
 • 2. Den prezentace vybraných institucí, Novinky z ČR, Projekt PEDAGOG a Certifikace projektových domů!
na dotaz   Zúčastnit se

 

PBM INFO – Psychobiografický model

 • jednodenní informativní seminář.
 • Akreditováno MPSV.
 • Cena za den činí 15.000 Kč

Dále nabízíme tyto jednodenní vzdělávací semináře:

 • Workshop: Etické zásady pro práci s biografií. Jednodenní vzdělávací seminář. Cena za den činí 15.000 Kč + DPH.
 • Přednáškový den na vybrané témaABECEDY „Biografické péče o seniory®“ Cena za den činí 15.000 Kč + DPH.
 • Konzultační den přímo ve vaší instituci. Obsah bude specifikován dle požadavku objednavatele v rámci koncepce Biografické péči o seniory®. Cena za den činí 15.000 Kč + DPH.
 • On-line konzultace. Obsah bude specifikován dle požadavku objednavatele v rámci koncepce Biografické péči o seniory®. Cena konzultace za jednu hodinu činí 1.000 Kč + DPH.

V případě zájmu se prosím hlaste na tento e-mail: info@ebinbio.cz. Budeme Vás rády doprovázet na cestě zvýšení kvality péče o seniora, a zvláště seniory s onemocněním demence.

A samozřejmě… v případě jakýchkoliv nejasností dotazů nás neváhejte kontaktovat.


Rok 2020 – Již proběhlo

Vzdělávací cyklus

Biografie seniora a plány péče (3 x 2 dny)

 
BIO I.: 9. – 10. 3. 2020 PRAHA – Palata  
BIO II.: 15. – 16. 4. 2020 PRAHA – Palata Zúčastnit se
BIO III.: 5. – 6. 5. 2020 PRAHA – Palata  BIO I.: 6. – 7. 4. 2020 OSTRAVA – Slunečnice  
BIO II.: 11. – 12. 5. 2020 OSTRAVA – Slunečnice Zúčastnit se
BIO III.: 10. – 11. 6. 2020 OSTRAVA – Slunečnice  Cílem vzdělávání je naučit tým týmové spolupráci při tvorbě plánů péče na základě znalosti životního příběhu seniora.
Součástí vzdělávání je také:

 • práce s rodokmenem seniora, kde umí pečující diagnostikovat riziko sociální izolace seniora a vytvořit adekvátní plán péče,
 • rychlé skóre – diagnostika stavu regrese seniora v oblasti orientace časem, místem, osobou a situací a vytvoření adekvátního plánu péče,
 • v rámci prevence syndromu vyhoření učíme tým pracovat s výpočtem osobní zátěže pečujících.

Každý pečující a každý člen týmu ovládá techniky práce s biografií seniora na základě deseti etických zásad, které jsou součástí etického kodexu organizace.


V dubnu 2020 vyjíždíme jako skupina do Rakouska na odborný veletrh služeb a kompenzačních pomůcek pro seniory a osoby se zvláštními potřebami INTEGRA 2020.

www.integra.at


 

AKTIVIZAČNÍ PRACOVNÍK (2 dny)

19. – 20. 5. 2020
Praha
Zúčastnit se

19. – 20. 5. 2020 otevíráme v Praze 2 dny vzdělávání cíleně zaměřené pro práci aktivizačních pracovníků. Základem je opět práce s životním příběhem seniora a tvorba aktivizačních plánů péče. Aktivizační pracovník bude umět rozlišit kvantitativní a kvalitativní formu aktivizace a tím i určit na základě rychlého skóre adekvátní formu aktivizace pro seniora – aktivizační, reaktivizační a stimulační formu aktivizace pro skupinu či jednotlivce.


 

Termíny na podzim 2020


 

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK (2 dny)

 
Podzim 2020 Praha Zúčastnit se

Na podzim 2020 otevíráme v Praze 2 dny vzdělávání cíleně zaměřené pro sociální pracovníky. Základem je opět práce s životním příběhem seniora a práce s rodinou seniora.


Management 1

V listopadu 9.-11.11.2020 máme připravené vzdělávání pro manažery, kteří se budou chtít naučit proces implementace koncepce biografické péče o seniory do své praxe, kteří mají zájem pochopit základy filosofie biografické péče, kterou mohou vložit do vize své instituce.

Naučí se vyhodnocovat kvalitu biografické péče – kde se nachází kvalita služeb a jakou péči organizace poskytuje, zda nebezpečnou, bezpečnou, přiměřenou či optimální.


Vzdělávací cyklus 3 x 2 dny s tématem Biografie seniora a plány péče se termíny připravují.

 


Rok 2019 – Již proběhlo

 

Vzdělávací cyklus

Biografická koncepce péče (3 x 2 dny)

 
22. – 23. 1. 2019 PRAHA – Palata  
26. – 27. 2. 2019 PRAHA – Palata Zúčastnit se
19. – 20. 3. 2019 PRAHA – Palata  5. – 6. 2. 2019 OSTRAVA – Slunečnice  
5. – 6. 3. 2019 OSTRAVA – Slunečnice Zúčastnit se
1. – 2. 4. 2019 OSTRAVA – Slunečnice   
11. – 12. 9. 2019 PRAHA – Palata  
7. – 8. 10. 2019 PRAHA – Palata Zúčastnit se
4. – 5. 11. 2019 PRAHA – Palata  23. – 24. 9. 2019 OSTRAVA – Slunečnice  
29. – 30. 10. 2019 OSTRAVA – Slunečnice Zúčastnit se
28. – 29. 11. 2019 OSTRAVA – Slunečnice  

Cyklus vzdělávání se zaměřením na životní příběh seniora a jeho využití v plánování péče. Tvorba dokumentačního systému s propojením sociálních a zdravotnických služeb


 

AKTIVIZAČNÍ PRACOVNÍK a biografie (2 dny)

 
22. – 23. 5. 2019 Praha Zúčastnit se

Aktivizace na zakázku podle stadia regrese a biografie seniora. Psychická rehabilitace a re-aktivizace s dokumentačním propojením.


 

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK a biografie (2 dny)

 
Podzim 2019 Praha Zúčastnit se

Primární sociální šetření s podkladovým materiálem biografie a aktivity denního života jsou podkladovým materiálem pro adaptační období, kdy se instituce adaptuje na potřeby seniora a jeho rodiny.

Všechny vzdělávací akce jsou akreditovány MPSV


AKTIVIZAČNÍ PRACOVNÍK a biografie (2 dny)

Aktivizace na zakázku podle stadia regrese a biografie seniora. Psychická rehabilitace a re-aktivizace s dokumentačním propojením.

 


Rok 2018 – Již proběhlo

 

Vzdělávací cyklus

Biografická koncepce péče (3 x 2 dny)

 
11. – 12. 9. 2018 PRAHA – Palata  
8. – 9. 10. 2018 PRAHA – Palata Zúčastnit se
7. – 8. 11. 2018 PRAHA – Palata  24. – 25. 9. 2018 OSTRAVA – Slunečnice  
30. – 31. 10. 2018 OSTRAVA – Slunečnice Zúčastnit se
15. – 16. 11. 2018 OSTRAVA – Slunečnice  Podzim 2018 BRNO – Místo konání: NCONZO Zúčastnit se

Cyklus vzdělávání se zaměřením na životní příběh seniora a jeho využití v plánování péče. Tvorba dokumentačního systému s propojením sociálních a zdravotnických služeb


 

AKTIVIZAČNÍ PRACOVNÍK a biografie (2 dny)

 
Jaro 2019 Praha Zúčastnit se
Jaro 2019 Ostrava Zúčastnit se

Aktivizace na zakázku podle stadia regrese a biografie seniora. Psychická rehabilitace a re-aktivizace s dokumentačním propojením.


 

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK a biografie (2 dny)

 
5. – 6. 11. 2018 Praha Zúčastnit se
Jaro 2019 Ostrava Zúčastnit se

Primární sociální šetření s podkladovým materiálem biografie a aktivity denního života jsou podkladovým materiálem pro adaptační období, kdy se instituce adaptuje na potřeby seniora a jeho rodiny.

Všechny vzdělávací akce jsou akreditovány MPSVRok 2017 – Již proběhlo

 

Vzdělávací cyklus

Práce s biografií klienta (3 x 2 dny)

 
BIO I. 16. – 17. 1. 2017 PRAHA – Palata Zúčastnit se
BIO II. 16. – 17. 2. 2017 PRAHA – Palata Zúčastnit se
BIO III. 16. – 17. 3. 2017 PRAHA – Palata Zúčastnit seBIO I. 10. – 11. 1. 2017 OSTRAVA – Slunečnice Zúčastnit se
BIO II. 09. – 10. 2. 2017 OSTRAVA – Slunečnice Zúčastnit se
BIO III. 09. – 10. 3.2017 OSTRAVA – Slunečnice Zúčastnit se

Cyklus vzdělávání se zaměřením na životní příběh seniora a jeho využití v plánování péče. Tvorba dokumentačního systému s propojením sociálních a zdravotnických služeb


 

Specializované kurzy

BIOGRAFIE a aktivizační pracovník (2 dny)

 
30. – 31. 1. 2017 Praha Zúčastnit se
Podzim 2017 Praha Zúčastnit se
6. – 7. 2. 2017 Ostrava Zúčastnit se
Podzim 2017 Ostrava Zúčastnit se

Aktivizace na zakázku podle stadia regrese a biografie seniora. Psychická rehabilitace a re-aktivizace s dokumentačním propojením.


 

BIOGRAFIE a sociální pracovník (2 dny)

 
27. – 28. 4. 2017 Praha Zúčastnit se
Podzim 2017 Praha Zúčastnit se
6. – 7. 3. 2017 Ostrava Zúčastnit se
Podzim 2017 Ostrava Zúčastnit se

Primární sociální šetření s podkladovým materiálem biografie a aktivity denního života jsou podkladovým materiálem pro adaptační období, kdy se instituce adaptuje na potřeby seniora a jeho rodiny.

[/vc_column]

Rok 2016 – Již proběhlo

 

Informační seminář

Psychobiografický model péče

 
12. 1. 2016 Praha Zúčastnit se
12. 2. 2016 Ostrava Zúčastnit se
15. 3. 2016 Liberec Zúčastnit se

Vzdělávací cyklus

Práce s biografií klienta (3 x 2 dny)

 
BIO I. 13. – 14. 1. 2016 Praha Zúčastnit se
BIO II. 23. – 24. 2. 2016 Praha Zúčastnit se
BIO III 22. – 23. 3. 2016 Praha Zúčastnit seBIO I. 26. – 27. 4. 2016 Praha Zúčastnit se
BIO II. 24. – 25. 5. 2016 Praha Zúčastnit se
BIO III 21. – 22. 6. 2016 Praha Zúčastnit seBIO I. 10. – 11. 3.2016 Ostrava Zúčastnit se
BIO II. 12. – 13. 4. 2016 Ostrava Zúčastnit se
BIO III. 10. – 11. 5.2016 Ostrava Zúčastnit seBIO I. 18. – 19. 4.2016 Liberec Zúčastnit se
BIO II. 19. – 20. 5. 2016 Liberec Zúčastnit se
BIO III. 16. – 17. 6.2016 Liberec Zúčastnit se

 

Specializované kurzy

BIOGRAFIE a aktivizační pracovník – ERGO – REHA (2 dny)

 
20. – 21. 1. 2016 Praha Zúčastnit se
2. – 3. 2. 2016 Ostrava Zúčastnit se
16. – 17. 5. 2016 Liberec Zúčastnit se
30. – 31. 5. 2016 Praha Zúčastnit se

 

BIOGRAFIE a sociální pracovník (2 dny)

 
26. – 27. 1. 2016 Praha Zúčastnit se
7. – 8. 6. 2016 Ostrava Zúčastnit se

 

BIOGRAFIE a domácí péče (2 dny)

 
27.-28.6.2016 Praha Zúčastnit se