Specializované vzdělávání

Specializované vzdělávání

Koncepce biografické péče (3x2 dny)

Cyklus vzdělávání se zaměřením na životní příběh seniora a jeho využití v plánování péče. Tvorba dokumentačního systému s propojením sociálních a zdravotnických služeb


Praha

2023

Ostrava

2023

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK a biografie (2 dny)

Primární sociální šetření s podkladovým materiálem biografie a aktivity denního života jsou podkladovým materiálem pro adaptační období, kdy se instituce adaptuje na potřeby seniora a jeho rodiny.


Praha

2023

AKTIVIZAČNÍ PRACOVNÍK a biografie (2 dny)

Aktivizace na zakázku podle stadia regrese a biografie seniora. Psychická rehabilitace a re-aktivizace s dokumentačním propojením.


Praha

2023

Máte zájem o specializovaný kurz?