Specializované vzdělávání

Specializované kurzy

Biografická koncepce péče (2 dny)

Cyklus vzdělávání se zaměřením na životní příběh seniora a jeho využití v plánování péče. Tvorba dokumentačního systému s propojením sociálních a zdravotnických služeb


Praha
8. – 9. 10. 2018

7. – 8. 11. 2018

Ostrava
30. – 31. 10. 2018

15. – 16. 11. 2018

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK a biografie (2 dny)

Primární sociální šetření s podkladovým materiálem biografie a aktivity denního života jsou podkladovým materiálem pro adaptační období, kdy se instituce adaptuje na potřeby seniora a jeho rodiny.


Praha 
5. – 6. 11. 2018

Jaro 2019

Ostrava
Jaro 2019

AKTIVIZAČNÍ PRACOVNÍK a biografie (2 dny)

Aktivizace na zakázku podle stadia regrese a biografie seniora. Psychická rehabilitace a re-aktivizace s dokumentačním propojením.


Praha
Jaro 2019

Ostrava
Jaro 2019

Máte zájem o specializovaný kurz?