Erwin Böhm

prof. Erwin Böhm – autor Psychobiografického modelu

Kooperační partner ENPP-Böhm Austria

www.enpp-austria.com

Profil

E. Böhm je smělý, kreativní vědec s ostrým pozorovacím talentem, který ve střední Evropě přináší novou terminologii v ošetřovatelství, speciálně v gerontopsychiatrii.

Přichází s novými termíny, jako jsou: re-aktivizační péče, přechodná péče, diferenciálně-diagnostické východisko a psychobiografie.

V celé Evropě se nachází mnoho domů pro seniory, kde je využita tato nová metoda.

Biografie

Profesor Erwin Böhm, narozený roku 1940 ve Vídni, zvolil svoji profesionální cestu jako zdravotník a zdárně ukončil své studium na zdravotnické škole v roce 1963.

Od roku 1974 pracoval ve funkci „hlavní sestry“ na vídeňské psychiatrické klinice, kde začal v roce 1978 se svým pilotním projektem „Přechodná péče“. Tento projekt byl zpracován do ošetřovatelského modelu, který je podkladem pro další výzkumné práce v této oblasti a je stále doplňován o nové poznatky.

Důležitá data

1963 – diplom v oboru ošetřovatelství a praxe, Psychiatrické centrum Otto Wagner Spital
1970 – ukončené vzdělání pro učitele ošetřovatelství
1974 – vedoucí pracovník, Psychiatrické centrum Otto Wagner Spital
1980 – vedoucí pracovník odd. přechodné péče – Kuratorium pro psychosociální služby města Vídně
1985 – První vydání knihy „Ošetřovatelská péče jako most ke všednímu dni“
1990 – založení „Rakouské společnosti pro geriatrickou a gerontopsychiatrickou péči a ošetřovatelský výzkum“
2000 – obdržel titul „Hostující profesor“ univerzity Hamburg, Německo
2001 – založení „Evropské sítě pro psychobiografický ošetřovatelský výzkum prof. E. Böhma“ (www.ENPP.com)

Ocenění

Böhm obdržel mnoho významných ocenění, jako je např. cena Antona- Benda-Nadace, stříbrnou medaili města Vídně, Giesnerovu cenu v oboru ošetřovatelství a čestnou cenu časopisu ošetřovatelství LAZARUS (2008) – nejvyšší ocenění za celoživotní dílo.