Publikované materiály:

Procházková, E. Práce s biografií a plány péče. Praha: Mladá Fronta, Praha, 2014. 138 s. ISBN 978-80-204-3186-8.

Anotace knihy:

kniha_pro1

Práce s biografií a plány péče                                    

Kniha umožňuje základní orientaci v předložené problematice a je určená studentům sociálně zdravotnických oborů a profesionálním pracovníkům z řad pomáhajících profesí, kteří poskytují přímou péči, anebo jsou z řad managementu. Předložená témata by jim měla pomoci k získání vhledu do problematiky péče o seniory a specielně o klienty se symptomy demence. Cílem knihy je pomoci poskytovatelům přímé péče usnadnit tvorbu individuálních plánů péče a tím i přispět ke zlepšení poskytované péče a to bez rozdělujícího faktoru či se jedná o zdravotní nebo sociální péči.

Osoba-příjemce péče je zde chápán celostně se všemi potřebami především jako člověk se svou historií, se svým životním příběhem, biografií, která je zakomponována do péče a poskytovaných služeb. Biografie je zde chápána jako stmelující prvek pro týmovou spolupráci v přímé péči. Publikaci doplňují zkrácené případové studie, které doplňují teoretickou část. Jsou zde obsaženy i četné odkazy na důležité literární zdroje, webové stránky a e-mailové adresy, kde lze snadněji než ve specializovaných knihovnách nalézt a získat různé podrobnosti a aktualizace, jakož i vazby a klíčová slova pro další studium.

PhDr. Eva Procházková, PhD.