Erwin Böhm Institut

Výhradní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku pro vzdělávání v Psychobiografickém modelu péče.

Nabízíme kreativní vzdělávací programy zaměřené na inovační formy péče. Náš model je využíván v geriatrii a gerontopsychiatrii.

 

Vzdělávací kurzy

Certifikované kurzy probíhající ve třech cyklech zájemcům vysvětlí filosofii, principy a cíle psychobiografického modelu (PBM).

Více

O lektorovi

Vzdělávací akce vede zkušená lektorka, specialistka ve svém oboru a spolupracovnice prof. Böhma,
PhDr. Eva Procházková, PhD.

Více

Erwin Böhm

Oceňovaný vědec, autor psychobiografického modelu. Jeho metody se využívají v domech seniorů po celé Evropě.

Více

Specializované kurzy

Nabízíme speciální kurzy pro aktivizační pracovníky, ergoterapeuty, rehabilitační a sociální pracovníky nebo pro domácí péči.

Více

Jedna cesta, společný cíl

Vzdělávání

Zaměřujeme se na vzdělávání zájemců z řad pracovníků se seniory. Seznámíme vás kompletně s psychobiografickým modelem péče a pomůžeme vám s jeho správným zavedením do praxe.

Dozvědět se více

Informační semináře

Pro seznámení se s psychobiografickým modelem nabízíme úvodní informační seminář, na němž Vám představíme model a jeho filosofii v kontextu současné demografie a potřeb seniorů.

Dozvědět se více

Certifikované kurzy

Během tří cyklů certifikovaného kurzu vás naučíme pracovat s životním příběhem klienta a tvořit individuální plány péče, které se stanou nedílnou součástí adekvátní péče o seniora.

Dozvědět se více

Konference

Podílíme se na organizacích a účastníme se konferencí zabývajících se biografií, sexualitou, demencí, psychobiografickým modelem péče, vzděláváním a uváděním modelu do praxe.

Dozvědět se více