Certifikovaný kurz

Adekvátní individualizovaná péče seniorovi se zakládá na porozumění životní historii klienta.

Práce s biografií klienta

Akreditováno MPSV.

Nejvyšším cílem v práci s biografií klienta, předpokládajícím určité množství odborných vědomosti personálu, je porozumění životní historii klienta. Teprve na základě tohoto lidského porozumění je možné poskytovat adekvátní služby a individualizovanou péči seniorovi s úctou a respektem k důstojné hodnotě stáří.

Cílem prvního cyklu je seznámit pracovníky s novým pohledem na přímou péči podle psychobiografického modelu E. Böhma. Vysvětlit postup pro práci s biografickým záznamem v biografickém listu a biografické knize. Předložit pracovní materiály, se kterými budou účastníci semináře pracovat a které budou prezentovat v závěrečném dni celého cyklu.

Cílem druhého cyklu je seznámit pracovníky s teorií realitou orientované péče (ROT) zaměřenou na podporu seniora se symptomy demence v orientaci časem, místem, osobou a situací. Využít práci ve skupinách pro zpracování jednotlivých dokumentačních složek a plánů péče.

Cílem třetího cyklu je seznámit pracovníky s transferem informací z biografie, ADŽ a rodokmenu do plánů péče. Společná prezentace výsledků práce s biografií klienta bude konzultována v týmu s ukázkou vizitace péče. Výslednou hodnotou je návrh pro  přepracování  individuálního plánu péče, který svým obsahem potvrzuje autentičnost přání a potřeb klienta.

Chcete se dozvědět více o PBM?