Připravujeme výjezd v roce 2024

Také v roce 2016 přináší integra® mnoho novinek z oblasti péče, rehabilitace a terapie pro lidi s různým druhem postižení, rodinné příslušníky a pečující. Velká výstavní plocha 14 000 m² nabízí prostor pro rehatechnické produkty, ale také vzdělávací programy, které jsou zdrojem nových informací a podnětů pro každodenní péči i specializované služby.

 

Klikněte pro více informací:

INTEGRA2016