PhDr. Eva Procházková, Ph.D.

PhDr. Eva Procházková, Ph.D.

Předávání ocenění lektorovi PhDr. Eva Procházková, Ph.D. od paní ministryně Mgr. Michaely Marksové-Tominové MPSV ČR

PhDr. Eva Procházková, Ph.D., specialistka ve svém oboru na péči o klienty s demencí se věnuje studiu psychobiografického modelu (PBM) v německém jazyce již od roku 2004. Ve své profesní dráze prošla základním kurzem PBM v roce 2005 a následně absolvovala v roce 2006 kurz nástavbový, který je podmínkou pro další vzdělávání certifikovaného lektora. V letech 2007 – 2009 koreferovala kurzy PBM v Rakousku a následně obhájila svou mezinárodní akreditaci lektora projektovou prací na téma „Biografie a psychobiografický model péče“ v německém jazyce.

Téma „Biografie – životní příběh“  a její uplatnění v plánech péče a péči přímé, přednáší v Národním centru ošetřovatelství  nelékařských zdravotnických oborů v Brně a ve vzdělávacím centru Červeného kříže ve Vídni v Rakousku.

V současnosti se podílí na vědeckovýzkumných pracích ENPP (Evropská síť pro vědu a výzkum psychobiografické péče www.enpp.at ) a je členem odborné komise pro udělování ceny E. Böhma za inovativní přístup v péči za spolupráce odborného časopisu LAZARUSv Rakousku.

V České republice založila Institut Erwina Böhma (www.ebinbio.cz) a propaguje tento inovační model péče ve svých přednáškách, vzdělávacích kurzech a odborných konferencích. Pedagogickou a publikační činnost stále doplňuje svými poznatky z přímé praxe a dalším vzděláváním ve spolupráci s prof. Erwinem Böhmem.

Dne 1. listopadu 2016 byla oceněna v rámci projektu – Cena kvality v sociálních službách za rok 2016 a Osobnost roku 2016 v sociálních službách. Slavnostní předání se konalo v prostorách Rytířského sálu v Senátu PČR.