Konference Pracovní pozice sester

Konference 12. května 2016 Olomouc – Pracovní pozice sester v dlouhodobé péči a Biografie v procesu změn v dlouhodobé péči

Přednášky z konference

 1. Zdravice paní ministryně Mgr. Michaela Marksová-Tominová MPSV ČR
 2. Zdravice Karel Novotný, BA (HONS), ředitel divize Medical Services
 3. Mgr. David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení MSPV ČR. Postavení zdravotních sester (odbornosti 913) v zařízení sociálních služeb. (přednáška nedodána)
 4. Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D., přednostka Ústavu ošetřovatelství Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Vzdělávání a pracovní pozice sester v ČR
 5. Mgr. Bc. Radka Maršíková, předsedkyně řídící rady Profesního svazu ZPSS, APSS ČR a staniční sestra Domova pro seniory Bechyně Sestra v sociálních službách
 6. Mgr. Ilona Antoníčková, ČAS Kam kráčíš, česká sestro?
 7. PhDr. Eva Procházková, PhD., ředitelka Erwin Böhm Institutu ČR/SK Psychobiografický model péče v kontextu EU + diskuse
 8. PhDr. Eva Procházková, PhD., ředitelka Erwin Böhm Institutu ČR/SK Biografická koncepce péče v ČR
 9. Mgr. Lenka Olivová, ředitelka Domova pro seniory Tovačov Jak začít se změnou
 10. Mgr. Alena Sakařová, ředitelka DD Bechyně, Bc. Alena Bártíková, mentor odborné praxe Biografie v plánování péče a mimořádné provozní překážky v praxi
 11. Mgr. Michaela Hronová, vedoucí projektu „Cesta životem“, DSR Praha, metodik DPS Projekt DSR Praha – 2013–2020 Metodika práce s biografií
 12. Mgr. Eliška Gregorová, sociální pracovnice z Domova pro seniory Velké Meziříčí Zkušenosti z inspekce přímé péče na základě práce s biografií
 13. Kateřina Chlebová, DiS., vedoucí úseku v Domově Palata Praha Projekt PALATA – Terapie prostředím, aktivizací a harmonogramem dne