Konference Etická dimenze péče

Konference 11.prosince 2017 Praha – Etická dimenze péče

Přednášky z konference

 1. Prof. Erwin Böhm
  autor psychobiografického modelu péče (PBM)
  ETICKÁ DIMENZE PÉČE
 2. Marianne Kochanski
  ředitelka ENPP/EU
  Nový zákon pro dlouhodobou péči v Německu a psychobiografický model péče
 3. Mgr. Kurt Shalek
  CARITAS Vídeň, Rakousko
  Biografie a její začlenění v nové legislativě pro dlouhodobou péči v Rakousku
 4. PhDr. E. Procházková, PhD.
  Erwin Böhm Institut
  certifikovaná lektorka PBM s mezinárodní akreditací
  Biografie a etická dimenze péče.
  Etika pro klienta, péči a pečovatele
 5. Projektový tým
  Domov pro zrakově postižené
  Palata–Praha
  Implementace diferenciální diagnostiky podle Böhma do praxe
  Projektové práce v rámci vzdělávání v psychobiografickém modelu péče (PBM)
 6. Projektový tým
  Domov pro seniory
  Bechyně
  Diagnostika stupňů regrese u klientů s dg. demence
  Projektová práce v rámci vzdělávání v psychobiografickém modelu péče (PBM)
 7. Pavlina Hauer
  referentka pro personální a vzdělávací oblast.
  Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen
  spolek sdružující přes 70 organizací ve Vídni zajišťujících péči ve stacionárních zařízeních a terénních službách
  Vývoj a budoucnost ošetřovatelských a pečovatelských služeb ve Vídni
 8. Mgr. Dita Svobodová, Elena Hlavsová, Dis.
  Domov pro seniory Slunečnice, Ostrava
  Mapování zátěže pečovatele
  Implementace biografie do praxe
 9. Mgr. Martina Nimrichterová
  sociální pracovnice
  Vojenská nemocnice Olomouc
  Biografie v dlouhodobé péči o válečné veterány
 10. Bc. Alena Bártíková
  krajský koordinátor projektu pro jižní Čechy
  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí
  Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň