Erwin Böhm Institut

PhDr. Eva Procházková PhD. se svolením pana profesora Erwina Böhma, nazvala svůj vzdělávací institut jeho jménem, jako poděkování za dlouhodobou spolupráci v rámci rozvoje moderních metod péče.

PhDr. Eva Procházková PhD. autorka Koncepce biografické péče ® o seniory a seniory s onemocněním demence.

Výhradní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku pro vzdělávání v Psychobiografickém modelu péče.

Nabízíme kreativní vzdělávací programy zaměřené na inovační formy péče na základě znalosti životního příběhu. Náše metody jsou využívány v geriatrii a gerontopsychiatrii.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Přihlašování na konferenci 2023 zde

Cena za jednoho účastníka konference: 1 210,- / s DPH

Program konference BIOGRAFIE seniora v paliativní péči 2023 ZDE
Všeobecné obchodní podmínky pro MEZINÁRODNÍ ODBORNOU KONFERENCI 2023 ZDE
těšíme se na  10. ročník konference

11. 12. 2023 PRAHA

Sedujte nás na Facebooku Biografická Péče

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Proběhlo:

12. 12. 2022 – Mezinárodní odborná konference – „Biografie seniora v teorii a praxi“
13. 12. 2021 – On-line mezinárodní odborná konference – více informací na www.ebinbio.online
9. prosince 2019 – Mezinárodní odborná konference „Biografie – paměti národa“
13. května 2019 – Odborná konference v mezinárodním kontextu  „Sestra v EU“ – Fotokniha
13. května 2019 – Odborná konference v mezinárodním kontextu  „Sestra v EU“ – Reportáž České televize naleznete ZDE (čas 14:30)
10. prosince 2018 – Mezinárodní odborná konference v Praze – „Spiritualita v biografické péči – vše má svůj smysl“

Červen 2018 – konference v Ostravě
Duben 2018 – návštěva veletrhu INTEGRA 2018 v Rakousku
Konference 11. prosince 2017 Praha – Etická dimenze péče
Konference 9. prosince 2016 Praha – Biografie v managementu – Personální klíč
Předávání ocenění 1. 11. 2016 Rytířský sál v Senátu PČR – v rámci projektu – Cena kvality v sociálních službách za rok 2016 a Osobnost roku 2016 v sociálních službách

Aktuálně: Plán vzdělávání 2019, Pozvánka na workshopPozvánka na konferenci

Kontakt: ebinbio@gmail.com, info@ebinbio.cz

Vzdělávací kurzy

Certifikované kurzy probíhající ve třech cyklech zájemcům vysvětlí filosofii, principy a cíle psychobiografického modelu (PBM).

Více

O lektorovi

Vzdělávací akce vede zkušená lektorka, specialistka ve svém oboru a spolupracovnice prof. Böhma,
PhDr. Eva Procházková, PhD.

Více

Erwin Böhm

Oceňovaný vědec, autor psychobiografického modelu. Jeho metody se využívají v domech seniorů po celé Evropě.

Více

Specializované kurzy

Nabízíme speciální kurzy pro aktivizační pracovníky, ergoterapeuty, rehabilitační a sociální pracovníky nebo pro domácí péči.

Více

Jedna cesta, společný cíl

Vzdělávání

Zaměřujeme se na vzdělávání zájemců z řad pracovníků se seniory. Seznámíme vás kompletně s psychobiografickým modelem péče a pomůžeme vám s jeho správným zavedením do praxe.

Dozvědět se více

Informační semináře

Pro seznámení se s psychobiografickým modelem nabízíme úvodní informační seminář, na němž Vám představíme model a jeho filosofii v kontextu současné demografie a potřeb seniorů.

Dozvědět se více

Certifikované kurzy

Během tří cyklů certifikovaného kurzu vás naučíme pracovat s životním příběhem klienta a tvořit individuální plány péče, které se stanou nedílnou součástí adekvátní péče o seniora.

Dozvědět se více

Konference

Podílíme se na organizacích a účastníme se konferencí zabývajících se biografií, sexualitou, demencí, psychobiografickým modelem péče, vzděláváním a uváděním modelu do praxe.

Dozvědět se více