Erwin Böhm Institut

PhDr. Eva Procházková PhD. se svolením pana profesora Erwina Böhma, nazvala svůj vzdělávací institut jeho jménem, jako poděkování za dlouhodobou spolupráci v rámci rozvoje moderních metod péče.

PhDr. Eva Procházková PhD. autorka Koncepce biografické péče ® o seniory a seniory s onemocněním demence.

Výhradní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku pro vzdělávání v Psychobiografickém modelu péče.

Nabízíme kreativní vzdělávací programy zaměřené na inovační formy péče na základě znalosti životního příběhu. Náše metody jsou využívány v geriatrii a gerontopsychiatrii.

 

Přejeme Vám všem hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2023

 

 

chystáme 10. ročník konference na téma

BIOGRAFICKÁ PÉČE  O SENIORY V PALIATIVNÍ PÉČI

11. 12. 2023 PRAHA

Sedujte nás na Facebooku Biografická Péče

 

———————————————————————————————————–

 

Proběhlo:

MEZINÁRODNÍ ODBORNÁ KONFERENCE „BIOGRAFIE seniora v teorii a praxi“ 12. 12. 2022 PRAHA

 

on-line MEZINÁRODNÍ ODBORNÁ KONFERENCE
více informací na www.ebinbio.online
13. 12. 2021 od 10 do 12 hodin

Obchodní podmínky     Zásady ochrany osobních údajů

[/vc_column_text]

[/vc_column]

Vzdělávací kurzy

Certifikované kurzy probíhající ve třech cyklech zájemcům vysvětlí filosofii, principy a cíle psychobiografického modelu (PBM).

Více

O lektorovi

Vzdělávací akce vede zkušená lektorka, specialistka ve svém oboru a spolupracovnice prof. Böhma,
PhDr. Eva Procházková, PhD.

Více

Erwin Böhm

Oceňovaný vědec, autor psychobiografického modelu. Jeho metody se využívají v domech seniorů po celé Evropě.

Více

Specializované kurzy

Nabízíme speciální kurzy pro aktivizační pracovníky, ergoterapeuty, rehabilitační a sociální pracovníky nebo pro domácí péči.

Více

Jedna cesta, společný cíl

Vzdělávání

Zaměřujeme se na vzdělávání zájemců z řad pracovníků se seniory. Seznámíme vás kompletně s psychobiografickým modelem péče a pomůžeme vám s jeho správným zavedením do praxe.

Dozvědět se více

Informační semináře

Pro seznámení se s psychobiografickým modelem nabízíme úvodní informační seminář, na němž Vám představíme model a jeho filosofii v kontextu současné demografie a potřeb seniorů.

Dozvědět se více

Certifikované kurzy

Během tří cyklů certifikovaného kurzu vás naučíme pracovat s životním příběhem klienta a tvořit individuální plány péče, které se stanou nedílnou součástí adekvátní péče o seniora.

Dozvědět se více

Konference

Podílíme se na organizacích a účastníme se konferencí zabývajících se biografií, sexualitou, demencí, psychobiografickým modelem péče, vzděláváním a uváděním modelu do praxe.

Dozvědět se více